แช่ในตู้เย็น 5 ชั่วโมง

แช่ในตู้เย็น 5 ชั่วโมง

แช่ในตู้เย็น 5 ชั่วโมง