กินเจ เตรียมตัว รสรินทร์ Rosalyn สูตรอาหาร

3 ล้าง ห้ามลืมก่อนกินเจ!!!

3 ล้าง ห้ามลืมก่อนกินเจ!!! แชร์เก็บไว้จะได้ไม่ผิดธรรมเนียม ได้บุญสำเร็จดังหวัง 1. ล้างภาชนะ คนที่ศีลกินเจอย่างเคร่งครัดนั้น จะไม่ใช้ภาชนะปะปนกับคนอื่นซึ่งอาจกินเนื้อสัตว์ด้วย จึงต้องล้างภาชนะเอามาไว้ใช้สำหรับใส่อาหารเจ ไม่ให้ปะปนกับคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้นจึงต้องนำภาชนะในบ้านมาล้างทำความสะอาด รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ทำความสะอาดยกเซต ทีนี้เราก็จะได้ จานชาม ชุดใหม่พร้อมใส่อาหารเจแล้ว. 2. ล้างท้อง รับประทานอาหารเจล่วงหน้า 1-2 วันเพื่อชำระล้างเนื้อสัตว์ หรือกลิ่นคาวต่างๆ ที่อาจตกค้างในร่างกาย เพื่อเป็นการเตียมร่างกายให้บรสุทธิ์ พร้อมถือศีลกินเจ ตามประเภณีค่ะ 3. ล้างใจ และสิ่งสำคัญที่สุดในเทศกาลกินเจ คือการถือศีลให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจใช่ไหมคะ … อ่านเพิ่มเติม