ตีด้วยเครื่องเครื่องตีแป้ง

ตีด้วยเครื่องเครื่องตีแป้ง

ตีด้วยเครื่องเครื่องตีแป้ง