ปั้นเป็นสองเท่าของพิมพ์

ปั้นเป็นสองเท่าของพิมพ์

ปั้นเป็นสองเท่าของพิมพ์