แผ่แป้งเป็นแผ่นฟิล์ม

แผ่แป้งเป็นแผ่นฟิล์ม

แผ่แป้งเป็นแผ่นฟิล์ม