เป็ดพะโล้ ข้าวกล่องรสรินทร์

เป็ดพะโล้ ข้าวกล่องรสรินทร์

เป็ดพะโล้ ข้าวกล่องรสรินทร์